• Suport şi consultanţă in vederea optimizării cheltuielilor financiare ale societăţii.

• Suport, consultanţă (şi reprezentare dupa caz) in negocierea clauzelor contractuale in relaţia cu instituţiile de credit şi instituţiile financiare, atat pe structurile de finanţare deţinute de societate şi pentru excedentul ocazional de lichiditaţi (depozite bancare).

• Consultanţă şi suport in accesarea structurilor de finanţare de tip leasing financiar / operational pentru societate şi/sau salariaţi ai societaţii (comisioanele aferente acestor activitaţi de intermediere sunt deja incluse in abonamentul lunar)

• Consultanţă şi suport in accesarea structurilor de finanţare bancara pentru persoane fizice , atat pentru conducerea societaţii cat şi pentru salariaţii acesteia (comisioanele aferente acestor activitaţi de intermediere sunt deja incluse in abonamentul lunar)