• Prezentarea lunar / trimestrial / semestrial, pe baza situaţiilor contabile, a unui raport de analiză financiară a societăţii.

        Analiza veniturilor şi a cheltuielilor static şi în dinamică, analiza diferitelor elemete patrimoniale prin prisma unor indicatori financiari. Interpretarea situaţiei financiare curente a societăţii şi oferirea de soluţii de imbunătăţire.
         Funcţia de diagnoza şi reglare a analizei are un rol important în întregul proces de comanda şi corecţie a modului de funcţionare a mecanismului dinamic al agenţilor economici. O sarcină importantă a analizei economico-financiare este îndeplinită prin manifestarea funcţiei de gestiune eficientă a patrimoniului şi capitalurilor.

• Întocmire de planuri de afaceri.

        Orice acţiune de dezvoltare şi investiţii in mod normal ar trebui a fi însoţita printr-o lucrare de sinteză. Planul de afaceri, indiferent de forma redactării sau de complexitatea informaţiilor prezentate în cadrul lui, reprezinta un instrument util nu doar în faţa unui potential finanţator ci şi pentru conducerea societăţii.

• Întocmirea de bugete de venituri şi cheltuieli.

         Asteptările conducerii societăţii în ceea ce priveste rezultatele activităţii curente trebuie sa se regăseasca în cadrul unui document de sinteză. Evidentierea şi înţelegerea elementelor determinante ale succesului sau insuccesului unei activităţi permit o intervenţie rapida şi o corecţie pe parcursul desfasurarii activităţii, limitand în foarte mare masură efectul elementelor cu caracter negativ.

• Întocmirea unui raport de flux de numerar ( cash-flow).

        Profitabilitatea din punct de vedere financiar - contabil nu înseamnă întotdeauna şi o situaţie favorabilă a resurselor monetare ale societăţii. Anticiparea momentelor de lipsă de numerar sau la polul opus a perioadelor excedentare permite fundamentarea oricaror decizii de dezvoltare şi / sau investiţii în activitatea curentă.

• Prezentarea unor rapoarte şi lucrari de sinteză cu aspecte economice relevante pentru Beneficiar.

         Punerea la dispoziţia clienţilor direct sau sub forma de news-letter a informaţiilor considerate de echipa noastră a fi relevante şi importante pentru mediul de afaceri.